Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy CNC Công Nghệ Siêu Âm tôi ưu hóa năng suất gia công.

  • Thời gian gia công nhanh hơn
  • Tuổi thọ Dao tăng 3 -10 lần
  • Bề mặt gia công ít vết vân nức và bóng hơn

 

Máy CNC Công Nghệ Siêu Âm

Máy Phay CNC Siêu Âm UGP-600

Máy CNC Công Nghệ Siêu Âm

Máy Phay CNC Siêu Âm UHB-400

Máy CNC Công Nghệ Siêu Âm

Máy Phay CNC Siêu Âm UHB-500

Máy CNC Công Nghệ Siêu Âm

Máy Phay CNC Siêu Âm UHB-600

Máy CNC Công Nghệ Siêu Âm

Máy Phay CNC Siêu Âm UMT-500